Bovenstaande figuur geeft de evolutie van het aantal nieuwe mandaten weer, opgesplitst naargelang het strafrechtelijke advisering, strafrechtelijke opvolging, burgerrechtelijke opdrachten of slachtofferonthaal betreft, voor de periode 2010 - 2021.
Het gros van de opdrachten heeft betrekking op strafrechtelijke opvolging (donkergroene curve).
Het aantal nieuwe mandaten op jaarbasis in het kader van strafrechtelijke opvolging lag in 2010 net boven de 15.000 (15.367). In de loop der jaren nam het aantal mandaten hierbinnen zeer lichtjes toe. We nemen evenwel een meer uitgesproken stijging waar tussen 2020 en 2021. In 2021 lag het aantal nieuwe mandaten voor strafrechtelijke opvolging voor het eerst boven de 20.000 (20.508).
Als we inzoomen op strafrechtelijke advisering (donkerblauwe curve), dan stellen we vast dat het aantal nieuwe mandaten zich in 2010 rond de 7.000 situeerde (6.679). Vervolgens zien we de curve geleidelijk aan dalen. In 2021 bedroeg het aantal nieuwe mandaten voor strafrechtelijke advisering 2.674.
Op vlak van slachtofferonthaal (lichtgroene curve) stellen we vast dat het aantal nieuwe mandaten in 2010 net boven de 5.000 lag (5.229) . In de loop der jaren zien we een lichte fluctuatie tot 2018. Sinds 2018 nemen we een uitgesproken stijging waar van het aantal nieuwe mandaten slachtofferonthaal. Dit aantal kent een piek in het jaar 2021. Het aantal mandaten schommelt dan om en bij de 8.400.
Wat de burgerrechtelijke opdrachten betreft (lichtblauwe curve) stellen we vast dat het aantal nieuwe mandaten in het jaar 2010 op 1.777 ligt. Deze cijfers blijven over de hele lijn min of meer gelijkmatig tot het jaar 2021.

sluiten