Bovenstaand lijndiagram geeft een evolutie weer van het aantal nieuwe mandaten inzake slachtofferonthaal van 2010 t.e.m. 2021. In aanvangsjaar 2010 ligt het aantal dossiers op 5.299.  De daaropvolgende jaren zien we enkele fluctuaties. 
De stijging van het aantal dossiers bij de diensten slachtofferonthaal is een tendens die ingezet is sinds 2017. Maar in 2021 werd een recordaantal dossiers opgestart nl. 8400. Dit is een stijging met 26% ten opzichte van 2020, een stijging van 38% ten opzichte van 2019 en zelfs een stijging van meer dan 70% ten opzichte van 2017
De dienst slachtofferonthaal kan gevat worden in de onderzoeksfase of in de uitvoeringsfase van een dossier. De onderzoeksfase loopt vanaf het neerleggen van een klacht tot aan de eindbeslissing (vonnis/arrest, seponering). De uitvoeringsfase start vanaf het vonnis/arrest en kan betrekking hebben op de uitvoering van een gevangenisstraf of van een interneringsmaatregel.
Voor wat de dossiers in de uitvoeringsfase betreft, valt de stijging voor een deel te verklaren door de dossiers internering. Sinds de inwerkingtreding van de wet op de internering (op 1 oktober 2016) wordt de dienst slachtofferonthaal systematisch gevat in deze dossiers. De dienst slachtofferonthaal doet in deze dossiers een pro-actief aanbod naar het slachtoffer, in tegenstelling tot de dossiers uitvoering van een gevangenisstraf waar het initiatief bij het slachtoffer zelf ligt.

De toename van de afgelopen jaren kan verklaard worden door verschillende factoren.  

  • Dossiers in onderzoeksfase: een nauwere toepassing en opvolging van de systematische vattingen van de dienst slachtofferonthaal door de parketten, een bijkomende systematische vatting voor dossiers vanuit de Zorgcentra na Seksueel Geweld, maar ook de persoon van de magistraat of de verbindingsmagistraat speelt een rol. Zo kan een magistraat de dienst slachtofferonthaal, naast de systematische vattingen, ook steeds vatten indien hij van oordeel is dat de tussenkomst van de dienst slachtofferonthaal een meerwaarde kan hebben. 
  • Internering: Het aantal dossiers internering is sinds 2016 bijna verzesvoudigd. Dat heeft te maken met de systematische vatting van DSO (en de pro-actieve stap naar slachtoffers) sinds de inwerkingtreding van de wet op de internering op 1 oktober 2016.  
sluiten