De adviesopdrachten betreffen onder meer de beknopte voorlichtingsrapporten (BVR) en maatschappelijke enquêtes (ME)  met het oog op penitentiair verlof (of een evaluatie hiervan), elektronisch toezicht, beperkte detentie en voorwaardelijke invrijheidstelling.  Meestal krijgen de justitiehuizen opdrachten met een meervoudige vraag. Deze meervoudige adviesopdrachten schommelden tussen 2010 en 2019 tussen de 700 en 900 opdrachten per jaar. Vanaf 2016 (709 mandaten per jaar) is er echter een sterke stijging waar te nemen (951 mandaten  in 2017), met een piek in 2020 (1088 mandaten). In 2021 was  er een geringe daling waarin de justitiehuizen 1034 adviesopdrachten met een meervoudige vraag ontvingen.
Het aantal enquêtes elektronisch toezicht kende een forse terugval in 2013. Dit had te maken met een wijziging in de regelgeving inzake elektronisch toezicht voor veroordeelden met een straftotaal van drie jaar of minder waardoor het uitvoeren van een maatschappelijke enquête niet langer systematisch maar eerder uitzonderlijk gebeurde.

sluiten