In bovenstaande grafiek worden de vattingen van de dienst slachtofferonthaal voorgesteld, en zien we een opsplitsing van de vattingen tijdens het gerechtelijk onderzoek (blauwe curve) en tijdens de strafuitvoering (gele curve).

Wat betreft het aantal nieuwe mandaten tijdens de onderzoeksfase bedroeg het cijfer voor aanvangsjaar 2010 4.932. De cijfers fluctueren lichtjes doorheen de tijd, al stellen we vast dat er een toename merkbaar is na 2019.  Waar het aantal nieuwe mandaten in 2019 nog 5.546 bedroeg, zien we de daaropvolgende jaren een sterke stijging, tot 7.674 in 2021. 

De tussenkomsten tijdens de strafuitvoering zijn beduidend minder talrijk.  De aantallen schommelen doorheen de jaren rond de 300 nieuwe mandaten, al is er een lichte stijging waarneembaar vanaf 2018. In 2019 kunnen we 506 nieuwe mandaten optekenen, in 2021 zijn dat er al 726. 

De verklaring voor de stijgingen zijn teug te vinden in de grafiek over slachtofferonthaal.

sluiten